Plan dnia

Dzień dzieci w Żłobku Językowym Marchewka jest zorganizowany według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu, dlatego każda grupa wypracowuje swój własny plan dnia dostosowany do grupy wiekowej.

Dzięki temu chcemy zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Codzienny plan uwzględnia m.in: posiłki, odpoczynek, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy etc.