Ceny za całodniowy pobyt w placówce:

Przedszkole: Dzieci 2,5-6 lata – czesne 450 zł + 8 zl dzienna stawka żywieniowa

 

Żłobek: Dzieci od 6 miesiąca do 2,5 lat -czesne  662,20 + 8 zł dzienna stawka żywieniowa

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego w grupie przedszkolnej i żłobkowej:

pudło wyobraźni – wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne. Teatr rozwija wyobraźnie, doskonali mowę oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

sensoplastyka – kotlety z błota, zabawa w mące, ugotowany makaron, wytlaczanka jajek, malowanie stopami, zbieranie kamieni……
Ugniatanie, przelewanie czy lepienie wpływają świetnie na rozwój zdolności manualnych i stymulację zmysłów dziecka.

papierowe baśnie – Pragniemy poprzez nasze zajęcia rozkochać dzieci w książce w pełnym tego słowa znaczeniu: w jej wymiarze plastycznym, literackim i formalnym.

papieromania – zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnych gatunków papieru, rękodzieło oraz techniki graficzne i malarskie na papierze.

laboratorium przyrodnicze – samodzielnie wykonywanie prostych doświadczeń to nie tylko świetna zabawa, ale też okazja do zdobycia wiedzy i odkrycia prawdziwych pasji!!!Na każdych zajęciach przed młodymi naukowcami postawimy ciekawe zadanie do wykonania np. zbudujemy wulkany z lawą, dowiemy się jak powstaje sztuczny śnieg.

śpiewaj i tańcz – poprzez śpiew, dziecko uczy się właściwej postawy ciała, regularnego oddechu, poprawnej dykcji, zajęcia z tańca przyczynią się do poprawy sprawności ruchowej,koordynacji, orientacji przestrzennej